Suna astazi! (+40) 21 250 01 50 | adrian.bunea@abbroker.ro
Petitii Online

Prin PETITIE (Reclamaţie sau Sesizare) se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia o persoană fizică sau juridică, care deţine cel puţin una din calităţile de consumator de servicii sau produse financiare nebancare, investitor pe piaţa instrumentelor şi investițiilor financiare (piaţa de capital), persoană păgubită respectiv contractant sau beneficiar al unei asigurări sau pensii private îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea entităților reglementate, autorizate și supravegheate de A.S.F. pe piaţa de asigurări, pensii private, respectiv instrumente şi investiţii financiare (piața de capital).

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu furnizorul dvs. de servicii financiare (entitate reglementată, autorizată și supravegheată de A.S.F.), vă puteţi adresa A.S.F., iar petiția dumneavoastră, însoţită de documente doveditoare, se va soluţiona în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate decide prelungirea termenului cu cel mult 15 zile.

Astfel, A.S.F. poate constata dacă un furnizor de produse şi servicii financiare nebancare îşi îndeplinește obligațiile asumate prin contractele încheiate sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare de supraveghere şi control. În acest fel, activitatea de soluţionare a petițiilor (reclamaţii sau sesizări) reprezintă o pârghie suplimentară prin care A.S.F. protejează interesele îndreptăţite ale consumatorilor, dar şi o importantă sursă de informaţii pentru munca de supraveghere şi control.

Petiţia se poate transmite A.S.F. prin servicii poştale, la sediu, prin e-mail sau prin formularul online alăturat (formularul va transmite automat un e-mail către departamentul cu atribuţii în soluţionarea petiţiilor). Prin telefon, A.S.F. acordă asistență de specialitate consumatorilor, în relația autorității cu publicul, însă nu se pot înregistra petiţii.

Depunerea petiţiilor în scris la sediul A.S.F. se poate face în cadrul programului de Registratură al instituţiei. Pentru restul metodelor de transmitere a petițiilor, în cazul în care acestea au fost formulate și transmise în afara programului de lucru al A.S.F., înregistrarea lor se realizează în următoarea zi lucrătoare.

Pentru a vă putea rezolva problema cât mai eficient, înainte de a depune o reclamaţie în atenţia A.S.F., este important să CUNOAȘTEȚI DETALII PRIVIND FORMULAREA PETITIILOR ȘI SOLUȚIONAREA ACESTORA

;